Havířovský výtvarný
salon 2024 – 2025

Havířovský výtvarný
salon 2024 – 2025

Místo konání: KD Leoše Janáčka (Výstavní síň Viléma Wünscheho)

Městské kulturní středisko Havířov pořádá v prosinci 2024 až lednu 2025 v Kulturním domě Leoše Janáčka
ve Výstavní síni Viléma Wünscheho 14. ročník přehlídky prací výtvarníků našeho města s názvem

Havířovský výtvarný salon 2024/25

Na výstavě se mohou prezentovat jak renomovaní umělci, profesionálové, tak mladí a začínající autoři, studenti škol
Uměleckého i neuměleckého zaměření, všichni, kdo tvoří pro radost a potěšení.

Očekává se zastoupení nejrůznějších výtvarných žánrů, stylů a technik – kresby, malby, grafiky, fotografie, prostorové
Tvorby, keramiky, prací realistických i abstraktních. Sjednocujícím prvkem tentokrát bude téma: Havířov – město pro život.
jeho pojetí záleží na každém autorovi, bude ovšem podmínkou pro přijetí prací na společnou výstavu!

Výstavní plocha pro každého autora bude stanovena podle počtu přihlášených.

V září se uskuteční ve Výstavní síni Viléma Wünscheho v KDLJ informační schůzka (uhrazení poplatku, předání stručného
Medailonku a fotografie díla na plakát a do katalogu).

  • Účastnický poplatek pro výdělečně činné je 400 Kč, pro ostatní 200 Kč
  • V případě zájmu o účast je možno vyplněnou přihlášku odevzdat do 24. 6. 2024 ve Výstavní síni Viléma Wünscheho, Informacích Kulturního domu Leoše Janáčka nebo poslat elektronicky: heiser@mkshavirov.cz (mobil: 777 767 096)

Vernisáž je plánována na úterý 3. 12., v předvečer 69. výročí založení našeho města 4. 12. 1955.

 

Propozice a přihláška ke stažení zde

Scroll to Top