Veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky:

Dodávka Media serveru pro Kino Centrum
VZ/MKSH/1/2024

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na VZMR

Příloha č. 1

Krycí list nabídky VZ č. VZ/MKSH/1/2024

Příloha č. 2

Kupní smlouva na movitou věc vč. instalace a zaškolení obsluhy

Příloha č. 3

Položkový rozpočet k VZ/MKSH/1/2024

Příloha č. 4

Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 5

Popis stávajícího zařízení Kina Centrum

Příloha č. 6

Technická specifikace

Scroll to Top