Jméno Pozice Kontakt

Mgr. Yvona Dlábková

ředitelka

596 808 012

Jaroslava Klimszová

sekretariát

Ing. Alice Martinů

vedoucí Ekonomicko-hospodářského útvaru

596 808 026, 777 767 089
martinu@mkshavirov.cz

vedoucí Technicko-správního útvaru

Bc. Renáta Cyžová

vedoucí odd. Krátkodobých projektů,
vedoucí odd. Zájmové umělecké činnosti

596 808 023, 777 767 091
cyzova@mkshavirov.cz

Ing. Pavel Puta

vedoucí odd. Provozu

597 317 580, 596 808 014,
602 561 737
puta@mkshavirov.cz

Miloslava Janošová

vedoucí odd. Propagace

redakce Radničních listů - inzerce

596 808 039, 777 767 087
janosova@mkshavirov.cz

596 808 039
inzerce@mkshavirov.cz

Bc. Iveta Chroboková

vedoucí odd.Mimoškolní výchovy a vzdělávání,
stánkový prodej - Celoměstské akce

Lenka Václavíková

vedoucí odd. Kulturně výchovné činnosti,
program

596 808 022, 777 767 082
vaclavikova@mkshavirov.cz

Scroll to Top