Jméno Pozice Kontakt

Mgr. Yvona Dlábková

ředitelka

596 808 012

Jaroslava Klimszová

sekretariát

Bc. Alice Přečková

vedoucí Ekonomicko-hospodářského útvaru

596 808 026, 777 767 089
preckova@mkshavirov.cz

Ing. Rostislav Šimanský, MBAce

vedoucí Technicko-správního útvaru

596 808 042, 777 767 548
simansky@mkshavirov.cz

Ing. Pavel Puta

vedoucí Provozně-technického útvaru

596 808 014, 602 561 737
puta@mkshavirov.cz

Jasana Valtrová

vedoucí oddělení  Propagace,
redakce Radničních listů - inzerce

Bc. Iveta Chroboková

vedoucí oddělení Mimoškolní výchovy,
vzdělávání a krátkodobých projektů

MgA. Radka Križanová

vedoucí oddělení Kulturně výchovné
a Zájmové umělecké činnosti

596 808 050, 777 767 093
krizanova@mkshavirov.cz

Scroll to Top