Co je prohlášení o přístupnosti?

Městské kulturní středisko Havířov se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny také v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.5.2020.
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 1.5.2020.
  • Toto prohlášení bylo vypracováno dle zákon č. 99/2019 Sb., metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Městské kulturní středisko Havířov má za cíl, aby internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). 

Kontakt na správce obsahu

Městské kulturní středisko Havířov
Hlavní třída 31a
736 01 Havířov – Město
Telefon: 596 808 011
E-mail: sekretariatmks@mkshavirov.cz
Identifikátor datové schránky: qs9rdxg

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

 

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Městské kulturní středisko Havířov. Internetové stránky využívají otevřený redakční systém (Open Source) WordPress.

Správcem veškerého obsahu je Městské kulturní středisko Havířov, se sídlem Hlavní třída 31a736 01 Havířov – Město. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu. 

Zprostředkovatel redakčního systému WordPress, Vít Krmníček – Designsoft.cz, prohlašuje, že osobní údaje zpracovávané v redakčním systému jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek nebo na technického provozovatele.

Kontakt na technického provozovatele

Vít Krmníček – Designsoft.cz
Adresa: Nové dvory – Vršavec 3023, Frýdek-Místek 738 01
Telefon: +420 736 100 369
E-mail: info@designsoft.cz
Webové stránky: https://www.designsoft.cz/

Scroll to Top