Hudební kurzy

Výuka hry na různé hudební nástroje a zpěv, včetně hudební teorie, příprava studentů k přijímacím zkouškám na odborné střední či vysoké školy, jako jsou Konzervatoře nebo AMU, a také vám pomůžeme formou odborných konzultací zvládnout jednotlivé semestry pedagogických a filozofických fakult VŠ.

Máte-li pocit, že jste v mládí něco zanedbali  – zmeškali, nezoufejte, naši lektoři se vás velice rádi ujmou a naučíte se hrát i ve vyšším věku, protože  výuka hudby u nás není věkově omezena. Po zvládnutí základních návyků ve hře na nástroj či ve zpěvu vám vyjdeme vstříc se zaměřením na takový druh hudby, který vás nejvíce zajímá.

Nastoupit můžete kdykoliv – během celého škol. roku, není bezpodmínečně nutné se přihlašovat pouze od I. nebo II.pololetí.

Výuku hudby nabízíme v těchto oborech :

  • Klavír
  • Housle
  • Elektronické klávesy
  • Klasická kytara  
  • Zobcová flétna
  • Příčná flétna
  • Klarinet
  • Saxofon
  • Zpěv

Chcete-li získat představu o hudebním dění v našich kurzech, dovolujeme si vás pozvat na dvě velké koncertní akce, které každoročně připravujeme, jsou to vánoční a jarní koncerty. Bližší informace najdete vždy na našich webových stránkách, na městských informačních tabulích v Radničních listech.

Těšíme se na vás.   

Kurzovné:

děti: 1 700,– Kč/5 měsíců (85 Kč/1 vyučovací hodina, celkem 20 hodin) 1 žák a 1 lektor

dospělí: 3 000,- Kč/5 měsíců (150 Kč/1 vyučovací hodina, celkem 20 hodin) 1 žák a 1 lektor

Informace a přihlášky do všech kurzů získáte:

V KD Petra Bezruče – 2. poschodí, dveře č. 310-311

Telefon: 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090

E-mail: chrobokova@mkshavirov.cz

Scroll to Top