KLUB FILUMENISTŮ A SBĚRATELŮ KURIOZIT

Klub Filumnistů a Sběratelů kuriozit je součástí Svazu českých filumenistů a sběratelů kuriozit v Praze. Klub zahájil svou činnost před více než 40 lety.

Členové se scházejí pravidelně každou poslední neděli v KD Leoše Janáčka klubovna č. 43 od 9.00 do 11.00 hodin. Jejich hlavním sběratelským zájmem jsou zápalkové nálepky a krabičky, pivní etikety, tácky, fezové nálepky…

Kontakt:

  • 596 436 288, 776 234 456, p. Štelc
  • 737 122 520, kronika p. Stareček
Scroll to Top