KLUB FILATELISTŮ

Klub Filatelistů je součástí Svazu českých filatelistů v Praze. Klub byl založen v 50. letech minulého století při ZK Dolu Dukla. Jeho členové mají pravidelné schůzky v KD Leoše Janáčka.

Schůzky probíhají každé liché pondělí v klubovně č. 43 od 14.00 do 16.30. Filatelisté sbírají poštovní známky, dopisy, pohlednice a shromažďují doklady o historii poštovního provozu.

Kontakt:

  • 591 157 676, předseda klubu Ing. Petr Mazoch
  • 596 469 061, p. Sládek
Scroll to Top