KLUB ESPERANTISTŮ

Klub Esperantistů při Městském kulturním středisku Havířov je členem Českého esperantského svazu a Světové esperantské asociace.

Esperantisté se pravidelně scházejí každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin v Kulturním domě Leoše Janáčka, v klubovně č. 43, případně v klubovně ZUČ v Kulturním domě Petra Bezruče, když je vernisáž v Galerii Maryčka.

Informace

Kontakt: Mgr. Zdeněk Heiser, tel. 777 767 096, e-mail: zd.heiser@post.cz

 

Aktuality: u příležitosti 65. výročí svého založení vydal klub pohlednici a připravil výstavku v Obchodním centru ELAN.

Scroll to Top