Kulturní dům Radost – kulturní památka České republiky

Využití pro pořádání školení, pracovních setkání, konferencí, komorních koncertů, populární a multižánrové hudby, zábavných a divadelních programů alternativních forem, plesů, společenských akcí. Objekt je plně bezbariérový.

Multifunkční sál

Vnitřní a technické vybavení:

  •  multifunkční sál s možnostmi variabilního prostorového uspořádání
  •  klasické varhany, koncertní klavírní křídlo
  •  kapacita sálu při stolové úpravě 100 osob
  •  kapacita sálu při divadelní úpravě až 220 osob
  •  zvuková kabina s technikou možnosti vytvoření 8stopého zvukového záznamu koncertů
  •  variabilní akustika sálu
  •  zvuková a světelná technologie na vysoké úrovni
  •  u akcí možnost zajištění cateringových služeb

Galerie Radost

Využití pro výstavní účely, rozměr plochy 181 m2. V případě zájmu možno prostor využít k prezentační a přednáškové činnosti.

Dolní foyer, horní foyer

Scroll to Top