Kulturní dům Petra Bezruče

Využití pro pořádání divadelních představení, koncertů populární, vážné hudby, zábavných programů, módních přehlídek, školních akademií, přehlídek tanečních souborů, soutěží, seminářů a festivalů. Objekt je plně bezbariérový.

Velký sál​

Vnitřní a technické vybavení:

 • divadelní uspořádání sedadel v sále, kapacita 555 míst  
 • velká kapacita zázemí
 • šaten s komfortním sociálním zázemím  
 • u akce možnost zajištění cateringových služeb  
 • u koncertů k dispozici koncertní křídlo

Nabízíme scénickou, osvětlovací a zvukovou technologii na vysoké úrovni.

Loutkový sál

Využití pro divadelní představení malých jevištních forem, konání menších koncertů populární a vážné hudby, besed pro občany, filmových představení pro děti a dospělé, předávání maturitních vysvědčení, cestopisných přednášek, prezentace firem, školení pracovníků apod.

Vnitřní a technické vybavení

 • divadelní uspořádání hlediště, kapacita 100 míst 
 • šatny pro účinkující v suterénu pod jevištěm s odpovídajícím zázemí
 • šířka jeviště: 5,8 – 8,5 m
 • hloubka jeviště: 4,7 – 5,5 m
 • scénická, osvětlovací a zvuková technika
 • pianino

Galerie Maryčka

Využití pro výstavní účely. V případě zájmu možno prostor využít k prezentační a přednáškové činnosti. 

Kapacita 25 osob.

Aula

 • kapacita 40 osob
 • koncertní křídlo

Učebny

Využití pro školení pracovníků, prezentace firem, poradenství, pořádání přednášek a kurzů.

Devět učeben je umístěno ve druhém podlaží, kapacita cca 30 míst. Jsou vybaveny klasickými školními lavicemi se židlemi, katedrou pro lektora a tabulí. K dispozici je DVD, CD, TV.

Pohybové sály

Kapacita pohybových sálů je 20, 20 a 15 osob.

Scroll to Top