Kulturní dům Leoše Janáčka

Využití pro pořádání koncertů, muzikálů, akademií, zábavných programů a filmových představení pro školy.
 

Velký sál​

Vnitřní a technické vybavení:

  • divadelní uspořádání sedadel v sále, kapacita 709 míst
  • šatny pro účinkující za jevištěm se sociálním zázemím
  • u koncertů k dispozici koncertní křídlo
  • jeviště  10 x 8 m 
  • u akcí možnost zajištění cateringových služeb
  • bezbariérový vstup do objektu a velkého sálu.

Výstavní síň Viléma Wünscheho

Využití pro výstavní účely, rozměr plochy 320 m2. V případě zájmu možno prostor využít k prezentační a přednáškové činnosti.

Pohybový sál, učebny

Scroll to Top