POHYBOVÁ VÝCHOVA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Nabízíme pohybové kurzy pro děti různého věku.

Kuřátka
V tomto školním roce nebyl kurz otevřen.

Koťátka
Pro děti 3 – 5 let (děti cvičí samostatně bez rodičů).

 • pondělí v 15,30 hod.
 • cena 900,– Kč za 15 lekcí

Neon aerobic
Pro děti 5-10 let.
V tomto pololetí kurz nebyl otevřen.

Modern Dance
Pro děti 8-12 let, děti 12-18 let.
V tomto pololetí kurz nebyl otevřen.  

 

Význam pravidelného cvičení

Cvičení příznivě ovlivňuje psychiku, přináší uvolnění, otužilost, posiluje imunitu
a napomáhá získání sebedůvěry. Pravidelné cvičení snižuje tělesnou hmotnost
a formuje postavu. Zvyšuje se odolnost proti stresu.

Cíl pohybové výchovy

 • správné držení těla
 • zlepšení pohybových vlastností – obratnost, mrštnost, výkonnost a zdatnost
 • vnímání hudby a rytmu
 • rozvíjení motoriky
 • radost z pohybu

Průběh hodiny
Lekce má 45 minut. Je rozdělena do tří částí: rozcvičující, opakující a vlastní tvorby.

Rozcvička je nejdůležitější částí hodiny. Během ní se rozehřívají a protahují svaly, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům. U menších dětí se vše odehrává formou her.

Opakující část zahrnuje procvičení toho, co jsme se již naučili v předešlých hodinách.

Tvorbou rozvíjíme představivost dětí, jejich talent a rozvíjíme samostatnost a získání sebedůvěry. Menší děti si mohou vybrat cvičení s různými pomůckami, opičí dráhu, skluzavku apod.

Ostatní informace

 • Při cvičení je důležitý pitný režim.
 • Do cvičení děti nenosí náramky, řetízky apod., aby nedocházelo ke zranění.
 • Oblečení má být pohodlné, obuv dle zvážení.
 • Cvičí se na korkové podlaze – na boso, cvičky, taneční piškoty, ustřižené ponožky (ustřižená špička a pata, aby nedocházelo k uklouznutí).
Scroll to Top