ČCHI – KUNG

Čínské zdravotní cvičení Čchi-kung (Qi gong) je jednou z nejcennějších částí kulturního dědictví Číny. Využívá poznatků Tradiční čínské medicíny. Jeho význam a cíl směřují k udržení zdraví, práceschopnosti a prodloužení věku lidí. Aktivní a cílevědomé provádění čchi-kungu harmonizuje člověka a jeho vztah k okolí. Jeho neoddělitelnou součástí jsou různé typy klidových a pohybových meditací, pro dosažení komplexního uzdravujícího stavu.

Cvičení je 1x týdně na 2 vyučovací hodiny.

Kurz v tomto školním roce nebyl otevřen.

Jedná se o sestavu různých fyzických a mentálních cviků, dodávající energii našemu tělu. Cvičení  Čchi-kung pomáhá relaxaci organismu, napomáhá nemocnému tělu či spíše jeho orgánům načerpat energii Čchi, kterou potřebuje k uzdravení. Postupně dochází k energetické rovnováze těla. Výsledkem je léčení i prevence.

Co je energie Čchi ?

Podle taoistické teorie je Čchi základní energií, která vyplňuje vesmír. Dalo by se snad i říci, že všechny jevy v tomto světě jsou projevem různé, všudypřítomné Čchi. Čchi-kung se však zaměřuje výhradně na Čchi, která řídí a „oživuje“ naše tělo a která se také někdy nazývá „životní silou“. Tato silná Čchi je důležitá k tomu k životaschopnosti všech buňek našeho těla, k tomu,  aby všechny části správně fungovaly.

Co znamená Čchi-kung ? Vliv cvičení

Volně přeloženo znamená Čchi-kung (čti či-kung) „práce s vnitřní energií“. Pracujeme na třech úrovních :

Pohybem – statickým, mírným a nepatrně dynamickým

Představou – nebo-li vizualizací

Dechem – vedení energie po bodech, energetických drahách, do celého buněčného systému našeho těla.

Usměrnění toku Čchi a uvolňování vitální energie člověka je vždy regulováno a kontrolováno myslí.

Pro koho je cvičení vhodné?

Čchi-kungu je možno věnovat se bez ohledu na věk. Jako jedno z mála cvičení pro zdraví a duchovní růst není omezeno ani věkem ani pohlavím, zvládnou ho všechny věkové kategorie ( od věku 4.- 90. let ) –  i ti, kteří nikdy ve svém životě neprovozovali žádné sportovní aktivity. Pro částečně imobilní zájemce ( postižení vrozené či poúrazové stavy ) je možné většinu pohybů praktikovat i v sedě nebo v leže. Samotné fyzické náročnosti se

není třeba obávat. Volnými nenásilnými pohyby se harmonizuje tělo člověka po stránce fyzické i psychické.

Je vítán každý, kdo:

  • chce zlepšit či upevnit své zdraví
  • by se rád zbavil únavy a měl více energie
  • chce vnést do svého života uvolnění a klid
  • chce zjistit, jak funguje tělo, energie a mysl a díky tomu žít spokojenější a naplňující život, pro něhož je důležitý dobrý základ duchovního života

Přijďte se podívat a zkusit si tuto zvláštní techniku práce s energií – kurz pro začátečníky probíhá každý čtvrtek v 19 hod. v I.posch. vlevo ve velkém baletním sále.  Začínáme vždy v září a končíme v červnu. Můžete se však přihlásit i kdykoliv během celého školního roku.

V tomto školním roce se kurz neotevírá.

Scroll to Top