Uveřejnění výše skutečné ceny za plnění Smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky č. VZ/01/MKS/2018

Dle Zásad zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města schválenými usnesením Rady města Havířova č. usn. 2381/49RM/2016 ze dne 14. 9. 2016 Článek II bod 6 uveřejňuje Městské kulturní středisko Havířov výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 12. 2018 na základě výsledku veřejné zakázky č. VZ/01/MKS/2018 se společností Kartis + Co s.r.o., IČO: 258 61 441, se sídlem: Borovského 717/14, Ráj, 734 01 Karviná k zajištění tisku městského periodika – Radniční listy za rok 2019: 727 753,12 Kč.

Scroll to Top