Výstava uměleckých odlitků
absolventů VŠB

Výstava uměleckých odlitků
absolventů VŠB

31. leden - 29. únor

Místo konání: KD Leoše Janáčka (Výstavní síň Viléma Wünscheho)

Vstupné: 50 Kč, děti a senioři 30 Kč


Výstava uměleckých odlitků a dalších prací studentů studijního programu Umělecké slévárenství.

Umělecké slévárenství je svým zaměřením zcela unikátním studijním programem a napříč celou Českou republikou je jeho výuka zajišťována pouze
na VŠB-TUO, Fakultě materiálově-technologické. Díky výstavě „poDoba kovOVA“ získáte jedinečnou příležitost seznámit se s pracemi studentů tohoto
studia, a to nejen s finálními odlitky z bronzu a dalších slitin, ale i s kresbami, malbami a skicami, které jsou neodmyslitelně spjaty s celým uměleckým
procesem. K vidění budou práce zhruba 50 studentů – jde tedy jen o výběr ze všech závěrečných a semestrálních prací, které v průběhu 30 let existence
studijního programu vznikly.

Scroll to Top