Kontakt

Městské kulturní středisko Havířov
Hlavní třída 31a
736 01 Havířov - Město
Tel: 596 808 011
Email: sekretariatmks@mkshavirov.cz
Identifikátor datové schránky: qs9rdxg

Pokladny a rezervace

Kulturní dům Petra Bezruče
Kulturní dům Leoše Janáčka
Kulturní dům Radost
Společenský dům
Kino Centrum
Letní kino

zobrazit

Poukázky Flexi Pass

Flexi PassV pokladnách MKS Havířov je možná úhrada vstupenek na kulturní pořady prostřednictvím tzv. flexi passů společností Le Chéque Déjeuner, s.r.o., a spol. Edenred CZ, s.r.o.

zobrazit

Platby kartou

V pokladnách Kulturního domu Petra Bezruče a Kina Centrum je možná úhrada vstupenek platebními kartami.Mediální partner MKS Havířov 2019

Partner koncertů komorní hudby

 

Změna programů a termínů vyhrazena.

Havířovské slavnosti 2017

Havířovské slavnosti 2017 se uskuteční ve dnech 8. a 9. září 2017 v areálu Městské sportovní haly v Havířově.

LINE UP:

Pátek 8. 9. 2017 
17.00 Vixlaivant 
18.15 Jelen 
19.45 Slza 
21.15 John Newman 
23.00 Horkýže Slíže


Sobota 9. 9. 2017 
13.00 Original Vintage Orchestra 
14.00 To nej s Michalem Nesvadbou 
14.50 Čarovné ostrohy-Rockom krokom 2 
16.20 zdravice představitelů města
16.30 Tublatanka 
18.30 Pavel Callta 
20.00 Čechomor 
21.30 Pavol Habera & Team 
24.00 Sabaton 
01.30 U2 a další legendy v obrazech

Moderuje Ondřej Sokol

 

Doprovodný program 
Pátek - sobota - areál zábavy pro děti i dospělé, zábavní zóny, lidová technická zábava, stánkový prodej, atd.
V sobotu od 18:30 hod. - soutěž v přetahování lanem (pětičlenná mužská i ženská družstva od 18 let),
14.00 – 19.00 - Pohádková dětská farma - odpoledne pro děti.

 

Vstupné: 250 Kč/den, senioři nad 70 let 150 Kč/den, děti do 10 let zdarma, 11-15 let 400 Kč/zvýhodněná dvoudenní vstupenka (zakoupená na pátek, platí i v sobotu)

ZTP: 50% sleva, ZTP/P: osoba se zdrav. postižením hradí 50%, doprovod zdarma.

 

Online prodej probíhal od 17. 7. 2017, 17.00 do 6. 9. 2017, 17.00. Předprodej vstupenek probíhal na pokladně Kina Centrum a KD P. Bezruče do 7. 9., prodej vstupenek v místě konání vždy hodinu před otevřením areálu.

 

Stripy budou předány na pokladně při předložení vytištěného QR kódu a vstupenek.

Při nákupu 2 a více vstupenek přes systém online jednorázově je nutné vyzvednout všechny stripy najednou, QR kód je platný pouze při prvním scanu, poté je znehodnocen. 

 

Online nákup vstupenek lze uhradit pouze platební kartou. Jiný způsob platby, například bankovním převodem, NENÍ MOŽNÝ!!!

 

Prodejní podmínky předprodeje vstupenek na Havířovské slavnosti 2017:

 

1)    Nákup vstupenek v předprodeji v síti MKS Havířov je omezen na maximální počet 5 vstupenek na osobu.

2)    Odbavení zakoupených vstupenek (QR kódů) proběhne na vyznačených pokladnách před areálem Městské sportovní haly, kde budou oproti odbaveným vstupenkám vydávány identifikační pásky- stripy.  Tištěné vstupenky budou na pokladnách ponechány.

3)    Při nákupu vstupenek v počtu větším než jedna vstupenka na jeden nákup bude identifikační odbavení před areálem Městské sportovní haly provedeno najednou a vydány identifikační pásky-stripy v počtu zakoupených vstupenek.

4)    Zakoupené vstupenky se slevou – senioři nad 70 let, ZTP a doprovod osob s průkazy ZTP/P budou kontrolovány na vyznačených pokladnách před areálem Městské sportovní haly - vstupenky zakoupené se slevou budou platné až po předložení průkazů opravňujících k poskytnutí slevy.

5)     Veškeré zakoupené vstupenky nejsou zároveň místenkami.

6)     Rezervace vstupenek není možná.

7)     IDENTIFIKAČNÍ PÁSEK (STRIP) VÁM UPEVNÍ OSTRAHA PŘI VSTUPU DO AREÁLU, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SI JEJ NEUPEVŇUJTE SAMI !!!

INFORMACE K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU

Zakoupením vstupenky a obdržení identifikačního náramku potvrzuje návštěvník, že souhlasí s návštěvním řádem. Identifikační náramek vám upevní ostraha při vstupu do areálu, v žádném případě si jej neupevňujte sami! Účastník akce bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se tento stává neplatným. Vstupem do areálu konání akce se každý návštěvník akce zavazuje, že bude v celém areálu akce, po dobu konání akce, dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád akce.

Návštěvník si je vědom, že prostor areálu může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník dále uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

1.     Vstup je povolen na základě platného identifikačního náramku.

2.     Každý návštěvník je povinen při vstupu se podrobit preventivní bezpečnostní prohlídce, která může být prováděna fyzicky, za použití detektoru kovu nebo dalším bezpečnostním nástrojem.

3.     Návštěvník je povinen se prokázat platným identifikačním náramkem po celou dobu pohybu v areálu.

4.     Platí zákaz vstupu se zvířaty, zejména psy.

 

Do areálu je zakázáno vnášet: 

 • PET láhve a termosky
 • jakékoliv vlastní nápoje
 • skleněné a plechové obaly a další tříštivé materiály,
 • omamné a psychotropní látky,
 • spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky,
 • profesionální audio a video zaznamenávající techniku – fotoaparáty budou přípustné pouze kompakty bez vyměnitelného objektivu,
 • nebezpečné předměty – pyrotechnika, zbraně, pevné tyče delší než 100cm, deštníky, laserové ukazovátka a další, které by mohly být použity jako zbraně,
 • nadměrné předměty – skládací křesla, jízdní kola, koloběžky apod.,
 • předměty vytvářející nadměrný hluk – sirény, houkačky,
 • předměty určené k reklamě nebo prodeji neodsouhlasené organizátorem akce,
  • předměty, oblečení propagující rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany,
  • bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).

 

V prostoru areálu je zakázáno:

 • vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny
 • ničit zařízení a vybavení areálu,
 • konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál,
 • lézt či přelézat pro obecné užívání připravené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, ohrazení závodní tratě, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
 • házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na závodní tratě či do prostoru pro návštěvníky a pódia
 • rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm,
 • překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely či jiné zařízení umístěné na stadionu,
 • maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka,
 • používat jakékoliv bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).

 

5.     Organizátor si vyhrazuje právo změnit program zejména z důvodu špatných klimatických podmínek.

6.     Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebudou do areálu vpuštěny, popřípadě budou z areálu vyvedeny.

7.     Návštěvník akce je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení v areálu, udržovat pořádek, nenarušovat průběh akce a pohybovat se pouze v sektorech pro návštěvníky určených.

8.     Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů.

9.    V případě nerespektování jakéhokoliv nařízení organizátorů, je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit vstup nebo osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného.

10.    Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí. 

11.    Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.

AKREDITACE PRO MÉDIA

Podmínkou přidělení akreditace na Havířovské slavnosti 2017 je mediální podpora akce Havířovské slavnosti 2017 před konáním akce samotné (včetně zaslání dokumentace o zveřejnění – pozvánka, zpráva, fotografie s textem, komentář apod.).

Povinností akreditovaného je poskytnout pořízené dokumenty (jejich výběr) k použití pořadatele Havířovských slavností, tj. Městského kulturního střediska Havířov, uvést informační kanál a doložit dokumentaci, kde bude akce Havířovské slavnosti 2017 předem zveřejněna (pozvánka, zpráva, fotografie s textem apod.), taktéž navíc i po ukončení prezentována. Stejně tak jako doložení prezentace akce v písemné podobě (kopie webových stránek, kopie tiskoviny, vč. fotografií, s uvedením data zveřejnění).

Držitel přidělené novinářské akreditace na akci Havířovské slavnosti 2017 je oprávněn ke vstupu do vymezené press zóny před pódiem. Je umožněno dokumentovat první tři skladby každého samostatného koncertu.

Akreditace neopravňuje ke vstupu do zázemí Slavností, které je určeno pouze pro pohyb účinkujících a jejich doprovodu.

Žádosti o akreditace budou uzavřeny 05. 09. 2017. 

Městské kulturní středisko Havířov

organizátor Havířovských slavností 2017

  SABATON         HABERA&TEAM JOHN NEWMAN
PAVEL CALLTA            ČECHOMOR     TUBLATANKA

ONDŘEJ SOKOL
moderuje v sobotu

            POHÁDKOVÁ DĚTSKÁ FARMA        MICHAL NESVADBA

První videozdravice 

A přijdou další...