Kontakt

Městské kulturní středisko Havířov
Hlavní třída 31a
736 01 Havířov - Město
Tel: 596 808 011
Email: sekretariatmks@mkshavirov.cz
Identifikátor datové schránky: qs9rdxg

Pokladny a rezervace

Kulturní dům Petra Bezruče
Kulturní dům Leoše Janáčka
Kulturní dům Radost
Společenský dům
Kino Centrum
Letní kino

zobrazit

Poukázky Flexi Pass

Flexi PassV pokladnách MKS Havířov je možná úhrada vstupenek na kulturní pořady prostřednictvím tzv. flexi passů společností Le Chéque Déjeuner, s.r.o., a spol. Edenred CZ, s.r.o.

zobrazit

Platby kartou

V pokladnách Kulturního domu Petra Bezruče a Kina Centrum je možná úhrada vstupenek platebními kartami.Mediální partner MKS Havířov 2019

Partner koncertů komorní hudby

 

Změna programů a termínů vyhrazena.

Havířovské slavnosti 2015

Havířovské slavnosti 2015 se uskuteční ve dnech 4. a 5. září 2015 v areálu Městské sportovní haly v Havířově.

Páteční program začíná od 16.00 hodin a návštěvníci Slavností uslyší a uvidí hudební hvězdy české, ale i zahraniční scény. Public Relations, Wohnout, Mandrage, Citron a hlavně Modern Talking a Guano Apes.

Sobotním programem bude slovem provázet herec Jan Čenský a uvede vystoupení kompletního folklórního souboru Lúčnica, koncerty Michala Hrůzy, slovenských No Name, stálic českého popu Věry Špinarové a Petry Janů, Lucie Bílé a skupiny Arakain, žánrově nesvázaného Vojty Dyka a B Side Bandu, či zahraničního hosta Hammerfall, reprezentujícího švédský metal.

Časový harmonogram pátek 4. 9. 2015

16:00 Public Relations                                                   

17:00 Wohnout                                                                  

18:20 Mandrage                                                    

19:50 Modern Talking                                                      

21:40 Citron           

23:10 Guano Apes

     

Časový harmonogram sobota 5. 9. 2015

13:00 Lúčnica                             

14:30 Michal Hrůza                                                          

15:55 Slavnostvní zahájení představiteli města

16:00 No Name                                                                  

17:40 Věra Špinarová + Petra Janů                    

20:20 Arakain & Lucie Bílá                                         

22:00 Vojta Dyk a B Side Band                                                        

23:30 Hammerfall

Pátek 4. 9. 2015, začátek produkce: 16.00

Public Relations                     Wohnout                              Mandrage
Modern Talking                                  Citron                               Guano Apes

Sobota 5. 9. 2015, začátek produkce: 13.00

 Lúčnica                          Michal Hrůza                No Name

 Vojta Dyk a B Side Band   Hammerfall                       

Připraven je bohatý doprovodný program pro děti i dospělé: na sobotní odpoledne westernová farma poznávacích soutěží a her a tradiční soutěž v přetahování lanem pro pětičlenná mužská i ženská družstva. Po celé dva dny bude k návštěvníkům Slavností k dispozici spousta zábavných a kolotočových atrakcí, proběhne Graffity show a workshop a naleznete zde také výběr bohatého občerstvení.

Výše vstupného:

pátek, sobota = 150,-Kč/den

senioři nad 65 let = 100,-Kč/den

děti do 10 let zdarma

ZTP: 50% sleva

ZTP/P: doprovod hradí 50%, osoba se zdravotním postižením zdarma

Vstupenky na Havířovské slavnosti se budou prodávat na místě v pokladnách před vstupem do areálu Městské sportovní haly Havířov (ul. Astronautů 2), v prodeji budou vždy vstupenky na daný den a v uvedený den budou prodávány v průběhu celého programu (začátek hodinu před programem).

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Partneři Havířovských slavností 2015

Partneři Havířovských slavností 2015

Havířovské slavnosti 2015 akreditace

Podmínky:

Držitel přidělené novinářské akreditace na akci Havířovské slavnosti 2015 je oprávněn ke vstupu do vymezené press zóny před pódiem. Je umožněno dokumentovat první tři skladby každého samostatného koncertu, případně 15 min. po zahájení účinkování.

Akreditace neopravňuje ke vstupu do zázemí Slavností, které je určeno pouze pro pohyb účinkujících a jejich doprovodu.

 

Povinností akreditovaného je poskytnout pořízené dokumenty (jejich výběr) k použití pořadatele Havířovských slavností, tj. Městského kulturního střediska Havířov, uvést informační kanál, kde bude akce Havířovské slavnosti 2015 předem, v průběhu i po ukončení prezentována, stejně tak jako doložení prezentace akce v písemné podobě (kopie webových stránek, kopie tiskoviny, vč. fotografií, s uvedením data zveřejnění).

 

Žádosti o akreditace budou uzavřeny 2. 9. 2015. Žadatelům, kteří dostanou akreditace přiděleny, budou obratem zaslány informace s orientačním plánkem areálu Městské sportovní haly Havířov a místem vstupu do areálu, vyhrazeného pro novináře.

 

MKS Havířov

organizátor Havířovských slavností 2015

Podmínky účasti na akci HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI 2015


Zakoupením vstupenky a obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem slavností  Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 31a, 736 01 Havířov - Město,  smlouva  o účasti na akci Havířovské slavnosti. Každý návštěvník akce obdrží po zaplacení vstupenku a zároveň identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu.

IDENTIFIKAČNÍ PÁSEK VÁM UPEVNÍ OSTRAHA PŘI VSTUPU DO AREÁLU, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SI JEJ NEUPEVŇUJTE SAMI !!!
Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky či obdržením náramku) zavazuje v celém areálu akce a na všech ostatních místech, kde akce probíhá, dodržovat následující Podmínky účasti na akci Havířovské slavnosti:

 

PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:
vnášení a užívání skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek, hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer!
- vnášení vlastního pití!
- rozdělávání otevřeného ohně!
- fotografování profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami!
- pořizování audio a videozáznamu!
- vstupu se psy a jinými zvířaty!
- rozdávat či umisťovat v areálu akce jakékoliv propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele!

POŘADATEL AKCE JE OPRÁVNĚN:
- při porušení těchto podmínek účastníka akce vyvést pomocí ochranné služby z areálu či místa konání festivalu
- dávat nezbytné pokyny účastníkům akce za účelem zachování bezvadného průběhu akce, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku
- měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky
- měnit line-up, vč. účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.)

ÚČASTNÍK AKCE SE ZAVAZUJE:
- udržovat pořádek
- chovat se slušně k ostatním účastníkům akce a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh akce
- dodržovat podmínky účasti na akci, pokyny pořadatelů a právní předpisy
- prokázat při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem
- dodržovat podmínky účasti na akci, pokyny pořadatelů a právní předpisy

ÚČASTNÍK AKCE:
- se účastní akce výlučně na vlastní odpovědnost
- odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí
- bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na akci

POŘADATEL AKCE:
- neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků akce, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením


MKS HAVÍŘOV
Pořadatel akce