Jaroslav Kapec
Hledání universa

Jaroslav Kapec
Hledání universa

4. - 29. květen od 12:00 do 18:00 hod.

Místo konání: KD Radost (galerie)

Vstupné: 50/20 Kč


Ak. mal. Jaroslav Kapec (1924–1998)
Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze (1951-1958) se vrátil na rodné Ostravsko a usadil se v Havířově. Pro malíře bylo celoživotně charakteristické osobní vidění světa s přiznáním vazby na genia loci kraje uhlí a železa. Během prvních let po studiích dosáhl vyhraněnosti autorského pohledu, který se již od této doby rozvíjel v nezaměnitelném formálním a myšlenkovém výrazu a nápadné osobité čitelnosti. Odpoutal se od popisu a navázal na zákonitosti obrazové výstavby. S monumentalitou výrazu se odvážil zredukovat detail, což mu umožnilo obsahově náročné kompozice se silným výrazovým účinkem. Dalším pokračováním bylo opuštění prostorové iluze. Dějový rámec umělec neutralizoval ve prospěch figurálních nebo lineárně kompozičních prvků. Obrazy pak již zcela byly výsledkem vlastních úvah a osobnostního vidění, pro který byl charakteristický barevný akord bílé, černé, červené a zelené.
Výtvarné centrum Chagall v Ostravě vydalo roku 1992 umělcovu monografii, kterou napsal docent PhDr. Petr Holý a nazval ji „Hledání universa“.

 

Scroll to Top