Jaroslav Dušek
ČTYŘI DOHODY
ve spolupráci
s Klubem Lávka

Jaroslav Dušek
ČTYŘI DOHODY
ve spolupráci
s Klubem Lávka

Based on the book The Four Agreements © 1997 by Miguel Angel Ruiz, M.D. and Janet Mills. Produced with permission of Amber-Allen Publishing, Inc. P.O. Box 6657, San Rafael, CA 94903. All rights reserved.

„Nehřešme slovem, neberme si nic osobně, nevytvářejme si žádné domněnky a dělejme vše tak, jak nejlépe dovedeme.“
Takhle jednoduché je znění dohod s podtextem: poznání lásky, vztahů a přátelství, jak je vidí toltécký šaman Don Miguel Ruiz. Jaroslavu Duškovi a jeho kolegům se podařilo vyplnit dvouhodinové představení toltéckým učením, humorem a poznáním.

Představení podle knihy Dona M. Ruize, založené na staré moudrosti Toltéků. Jaroslav Dušek vede monolog a vysvětluje nám tak postupně všechny čtyři dohody z této knihy, mezi kterými vystupují dva hudebníci se svými písněmi. Promlouvá na téma vzdělávací systém, výchova dětí, partnerské vztahy a vnímání vlastního ega a ukazuje nám tak prostřednictvím toltéků, že celý náš systém je založený na nesmyslném a nerovném soutěžení a honbou za ilozurním světem…

Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek

Scroll to Top