Garik Avanesian – fotografie z cest

Garik Avanesian – fotografie z cest

Garik Avanesian (1959) – vydavatel, cestovatel a fotograf arménského původu, který se před 26 lety přestěhoval do České republiky.

Má na svém kontě více než 500 úspěšných účastí v mezinárodních fotografických soutěžích a výstavách ve více než čtyřiceti zemích světa. Nicméně, jak řekl, necítí se být profesionálním
fotografem, protože si tímto způsobem už dávno nevydělává. Garik Avanesian měl od dětství vlohy k obrazové představivosti, od dětství měl touhu tvořit, kterou pak rozvíjel v prostředí
fotografické školy fotoklubu Chazar v rodném Baku. Pak přišly roky vyhnanství a s nimi omezení tvůrčí práce. Před šestadvaceti lety se vydal do České republiky, kde nalezl existenční zázemí i potřebný klid k tomu, aby se mohl vrátit ke své tvorbě. Praha roku 1995 se mu stala druhým domovem. V jeho fotografiích nalezne vnímavý divák nejen četné romantické prvky, ale i výrazné citové projevy, představy a asociace, které se fotograf snaží předat divákovi. Jeho snímky mají duši, velmi intenzivně působí na člověka, ať to jsou portréty bezdomovců, krásných dívek, starých lidí, či příroda nebo staré uličky.

Garik Avanesian také sám mnohé fotografické soutěže organizuje nebo se účastní jako porotce. S jeho jménem je spojen v roce 2005 i zrod České federace fotografického umění,
realizace výstav Steva McCurryho, Sebastia Salgada, Antanase Sutkusea mnoha dalších velikánů světové fotografické scény.

V roce 2003 získal titul AFIAP, v roce 2007 titul EFIAP a v roce 2012 nejvyšší ocenění MFIAP. V letech 2006–2008 vydával časopis PhotoArt. Nyní se zaměřuje na vydávání fotografických knih a organizaci fotoexpedic do výjimečných zemí světa.

Vystavené fotografie jsou výběrem Avanesianovy tvorby z jeho četných cest v letech 2006– 2020.

Scroll to Top