VZHŮRU KE HVĚZDÁM

VZHŮRU KE HVĚZDÁM

9. - 30. červen

Místo konání: Galerie Kina Centrum

Základní umělecká škola Leoše Janáčka (1990)

poskytuje umělecké vzdělávání ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Navštěvují ji děti od pěti let až po dospělé…

Ve výtvarném oboru mají žáci vedle klasické výtvarné tvorby možnost studovat i v multimediální třídě, která je vybavena moderní výpočetní technikou i softwarem.
Žáci všech oborů se účastní nejrůznějších soutěží a přehlídek, ze kterých si vozí ocenění. Úspěch v soutěžích je ale jen jeden z mnoha cílů našeho vzdělávání. Chceme rozvíjet estetické cítění žáků, jejich umělecké znalosti a dovednosti, kvalitní výukou vychovat další kulturní generaci, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém okolí. Velký důraz klademe na prezentaci školy na veřejnosti, kde naši žáci reprezentují nejen naši školu, ale i město Havířov a Moravskoslezský kraj…  

V Galerii Kina Centrum uspořádal výtvarný obor už tři velice úspěšné výstavy – Letem světem umění (2018), Ejhle člověk (2019) a Půdorysy fantazie (2020)…

www.zuslj-havirov.cz

Scroll to Top