Kontakt

Městské kulturní středisko Havířov
Hlavní třída 31a
736 01 Havířov - Město
Tel: 596 808 011
Email: sekretariatmks@mkshavirov.cz
Identifikátor datové schránky: qs9rdxg

Pokladny a rezervace

Kulturní dům Petra Bezruče
Kulturní dům Leoše Janáčka
Kulturní dům Radost
Společenský dům
Kino Centrum
Letní kino

zobrazit

Poukázky Flexi Pass

Flexi PassV pokladnách MKS Havířov je možná úhrada vstupenek na kulturní pořady prostřednictvím tzv. flexi passů společností Le Chéque Déjeuner, s.r.o., a spol. Edenred CZ, s.r.o.

zobrazit

Platby kartou

V pokladnách Kulturního domu Petra Bezruče a Kina Centrum je možná úhrada vstupenek platebními kartami.Mediální partner MKS Havířov 2019

Partner koncertů komorní hudby

 

Změna programů a termínů vyhrazena.

Novoroční koncert 2016

Místo konání: velký sál KD Leoše Janáčka

Předprodej vstupenek zahájen 7.12.2015.

Rezervovat vstupenky

Program koncertu:  

Jiří Pavlica:  Chvění - suita dialogů
na texty Vladimíra Holana, Jana Skácela, Filosofa Konstantina,  Dalimilovy kroniky, Jiřího Brabce,  Michala Stránského, Josefa Veselého a lidovou poezii.

Preludium 

Dialog básnický

Poslední list
Moje vina 
Poslední list – návrat

Dialog s minulostí

Interludium in D
Otvéšta Filosof Konstantin
Počíná sě Dalimilova kronika česká

- Dialog z pomezí

Svět se mi vznášel
Stála Panenka Maria (inspirace B. Martinů)
Modlitba za vodu 
Krátký popis léta

Dialog s nadějí

Kamínek na dlani I
Kamínek na dlani II
Jdu já, jdeš ty, všichni jdem … 

Dialog s časem

Vteřiny křehké
Anděl strážný
Haleluja
Postludium 

Charakteristika programu:

Stojíme na prahu nového roku a jsme rozechvělí  očekáváním událostí příštích. V tomto čase  jsme schopni  citlivěji vnímat a uvědomovat si nejrůznější kontexty: toho, co bylo kdysi před námi, co nás obklopuje v současnosti i toho, co nás čeká v budoucnu a co možná jenom tušíme ...  A s těmito silokřivkami můžeme vést nejrůznější vnitřní dialogy.  Tak, ať se nám to všem pro bohatost našeho života daří.

Dialog básnický se inspiruje verši Vladimíra Holana a Jana Skácela, kteří spolu za svého života vedli dialog nejenom básnický a kteří usilovali o důstojnost a význam slova, dnes tolik devalvovaného. Polarita veršů „co je bez chvění, není pevné…“ a „… moje vina, tvoje vina…“ je  pro tento výchozí dialog  stěžejní.

Dialog s minulostí  vychází  z nejstarších  staroslověnských a staročeských písemných památek z 9. a 14. století. Je až fascinující, jak moudře, tolerantně a nadčasově hovoří  svatý Cyril - Konstantin, když obhajuje  staroslověnštinu jako liturgický jazyk. Stejně obdivuhodně je v kronice tak řečeného Dalimila vystižena potřeba  zachytit písemnou formou dějiny národa.

Dialog z pomezí  chce připomenout, že podstatou dialogu je umění naslouchat jeden druhému, což v hudbě mohou být vzájemné inspirace  různých žánrů. Uslyšíte dialog hudby vážné a lidové,  ale i v písních, které mohou být zakotveny v různých žánrech.

Dialog s nadějí je zamyšlením nad tím, že naději na dialog máme všichni a vždycky, včetně dialogu osobního, který v autorském vyjádření může vést podle niterného rozpoložení třeba i k různému zhudebnění téhož textu, jako je tomu v případě básně Kamínek na dlani.

Dialog s časem se zamýšlí nad křehkostí , vratkostí  a nevratností  každé z  vteřin  našeho bytí.  Uvědomit si, že čas, přestože je nám  dán zdarma, je jedním z  nejdražších, co v životě máme ….

Postludium chce připomenout úvodní myšlenku o pevnosti v chvění.

Přejeme Vám, aby naše dnešní hudební,  ale zároveň všechny budoucí dialogy byly vzájemně pevné i rozechvělé, obohacující i naplňující.                                                                            

Jiří Pavlica

      Jiří Pavlica vystudoval muzikologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, housle na konzervatoři v Brně a kompozici na JAMU v Brně u Arnošta Parsche a Zdeňka Pololáníka. Jeho interpretační a tvůrčí činnost je v povědomí veřejnosti spjata především s Hradišťanem, jehož uměleckým vedoucím je od roku 1978. O šíři jeho záběru a schopnosti spojovat lidi i projekty z různých hudebních břehů  však svědčí spolupráce s řadou výtečných interpretů a souborů (Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Filharmonie Brno, Bambini di Praga, Spirituál kvintet, Emil Viklický aj.), včetně zahraničních (Alistair Anderson – Velká Británie, Yas Kaz – Japonsko, Dizu Plaatjies – Jihoafrická republika, Joel Frederiksen - USA). Autorsky se uplatňuje stále výrazněji také v oblasti volné soudobé tvorby  - Missa brevis pastoralis, Oratorium smíru, nejnověji oratorium Porta peregrinorum.

Tvorba Jiřího Pavlici osciluje mezi výrazovými prostředky různých hudebních žánrů – od hudby alternativní (vycházející z kořenů moravské hudebnosti) až po soudobou hudbu vážnou. Formální hudební linie, které často vytvářejí obraz tzv. cross-overu, jsou však naplněny hlubším sdělením. Autor zdůrazňuje nutnost vnímání světa v širších souvislostech  filozofických i historických, bez nichž nelze budovat život současný.

Hradišťan je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i  interpretační úrovní, nezvykle širokým hudebním záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence  lidová tradice. Dnes  pracuje nejen s jejím filozofickým přesahem, ale  jeho dramaturgie zahrnuje hudbu,  která překračuje hranice klasických  žánrů.  Právě v tomto nadžánrovém pojetí Hradišťan často spolupracuje s významnými hudebními osobnostmi, orchestry a skupinami z domácího i zahraničního prostředí.  Jeho vkladem není jen autorská tvorba uměleckého vedoucího Jiřího Pavlici, ale také instrumentální dovednost jednotlivých hráčů a zároveň kompaktnost v souhře i zpěvu. Hradišťan koncertoval  na čtyřech kontinentech, natočil více než třicet stěžejních zvukových nosičů, trvale spolupracuje s rozhlasem televizí a filmem. Patří k originálním a nezaměnitelným  interpretům české i mezinárodní hudební scény.

Účinkují:

Hradišťan
Jiří Pavlica – umělecký vedoucí, housle, zpěv
Alice Holubová – zpěv
David Burda – klarinet,  flétny, zpěv
Milan Malina – cimbál, zpěv
Roman Gill – viola, zpěv
Milan Gablas – kontrabas, zpěv
Josef Fojta – bicí, klávesové nástroje, zpěv

Janáčkova filharmonie Ostrava
Stanislav Vavřínek – dirigent