Kontakt

Městské kulturní středisko Havířov
Hlavní třída 31a
736 01 Havířov - Město
Tel: 596 808 011
Email: sekretariatmks@mkshavirov.cz
Identifikátor datové schránky: qs9rdxg

Pokladny a rezervace

Kulturní dům Petra Bezruče
Kulturní dům Leoše Janáčka
Kulturní dům Radost
Společenský dům
Kino Centrum
Letní kino

zobrazit

Poukázky Flexi Pass

Flexi PassV pokladnách MKS Havířov je možná úhrada vstupenek na kulturní pořady prostřednictvím tzv. flexi passů společností Le Chéque Déjeuner, s.r.o., a spol. Edenred CZ, s.r.o.

zobrazit

Platby kartou

V pokladnách Kulturního domu Petra Bezruče a Kina Centrum je možná úhrada vstupenek platebními kartami.Mediální partner MKS Havířov 2019

Partner koncertů komorní hudby

 

Změna programů a termínů vyhrazena.

Havířovské slavnosti 2018

Havířovské slavnosti 2018 se uskuteční ve dnech 7. a 8. září 2018 v areálu Městské sportovní haly v Havířově.

Vstupné: 
250,-Kč / den
senioři nad 70 let 150,- Kč/den
děti do 10 let zdarma, 11 – 15 let dvoudenní 300,-Kč 
ZTP: 125,-Kč
ZTP/P: 125,-Kč, doprovod zdarma         

Online prodej a předprodej vstupenek bude probíhat prostřednictvím těchto stránek a v Kině Centrum Havířov 
od 1. 8. 2018 od 14.00 hod, od 3.9.2018 také v KD. P. Bezruče Havířov.

Prodej vstupenek v místě konání vždy hodinu před otevřením areálu.

Při předložení vytištěného QR kódu a vstupenek bude každému návštěvníkovi předán strip (identifikační páska) na pokladně v místě konání Havířovských slavností.

Při nákupu 2 a více vstupenek přes systém online jednorázově je nutné vyzvednout všechny stripy najednou, QR kód je platný pouze při prvním scanu, poté je znehodnocen. 

Online nákup vstupenek lze uhradit pouze platební kartou. Jiný způsob platby, například bankovním převodem, NENÍ MOŽNÝ!!!


Prodejní podmínky předprodeje vstupenek na Havířovské slavnosti 2018: 

1)    Odbavení zakoupených vstupenek (QR kódů) proběhne na pokladnách před areálem Městské sportovní haly, kde budou oproti odbaveným vstupenkám vydávány identifikační pásky- stripy. Tištěné vstupenky budou na pokladnách ponechány.

2)    Při nákupu vstupenek v počtu větším než jedna vstupenka na jeden nákup bude identifikační odbavení před areálem Městské sportovní haly provedeno najednou a vydány identifikační pásky-stripy v počtu zakoupených vstupenek.

3)    Zakoupené vstupenky se slevou – senioři nad 70 let, ZTP a doprovod osob s průkazy ZTP/P budou kontrolovány na pokladnách před areálem Městské sportovní haly - vstupenky zakoupené se slevou budou platné až po předložení průkazů opravňujících k poskytnutí slevy.

4)     Veškeré zakoupené vstupenky nejsou zároveň místenkami.

5)     Rezervace vstupenek není možná.

6)     IDENTIFIKAČNÍ PÁSEK (STRIP) VÁM UPEVNÍ OSTRAHA PŘI VSTUPU DO AREÁLU, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SI JEJ NEUPEVŇUJTE SAMI !!! V PŘÍPADĚ, ŽE SI STRIP UPEVNÍ NÁVŠTĚVNÍK SÁM, MŮŽE MU BÝT PŘI BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDCE U VSTUPU ODEBRÁN Z DŮVODU ŠPATNÉHO NASAZENÍ BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ VSTUPNÉHO!!!

SEBASTIAN   MICHAL DAVID s kapelou   LUNETIC
     
NEBE ONDŘEJ SOKOL
moderuje v sobotu
ŠKWOR     
         

LINE - UP
Pátek 7. 9. 2018 
       
16.00 Škwor 
17.30 Nebe   
19.00 Sebastian         
20.30 Tatabojs           
22.00 Mandrage       
23.30 Elán                                                                                                               

Sobota 8. 9. 2018 
13.00 Poddukelský umelecký ľudový súbor           
14.30 Lunetic           
16.00 zdravice představitelů města             
16.10 Michal David s kapelou                     
18.40 Epica               
20.40 James Blunt                 
22.40 Apocalyptica "Plays Metallica by cellos"              
00.10 Ohniví Kabáti (ohňostroj)                                                                       
Moderuje Ondřej Sokol                                                                                               

DOPROVODNÝ PROGRAM:

PÁTEK 7. 9. 2018  

Planetárium
od 16.00  Chytrý kvíz

Celý venkovní areál Městské sportovní haly
od 16.00 hod areál zábavy pro děti i dospělé, zábavní zóny, lidová technická zábava, stánkový prodej, atd.

SOBOTA 8. 9. 2018

Planetárium
13:00   Klaun Hopsalín pro děti
15:30   Chytrý kvíz
16:35   youtuber show "Nakashi"
17:10   Chytrý kvíz
18:15   youtuber show "McCitron"
18:50   Chytrý kvíz
19:55   youtuber show "Filmar"
22:00   Vali Angel
22:20   Nebe

Celý venkovní areál Městské sportovní haly
od 13.00  Pohádková dětská farma
od 13.00  areál zábavy pro děti i dospělé, zábavní zóny, lidová technická zábava, stánkový prodej, atd.

od 17.00  soutěž v přetahování lanem (pětičlenná mužská i ženská družstva od 18 let)

AKREDITACE PRO MÉDIA

Podmínkou přidělení akreditace na Havířovské slavnosti 2018 je mediální podpora akce Havířovské slavnosti 2018 před konáním akce samotné (včetně zaslání dokumentace o zveřejnění – pozvánka, zpráva, fotografie s textem, komentář apod.).

Povinností akreditovaného je poskytnout pořízené dokumenty (jejich výběr) k použití pořadatele Havířovských slavností, tj. Městského kulturního střediska Havířov, uvést informační kanál a doložit dokumentaci, kde bude akce Havířovské slavnosti 2018 předem zveřejněna (pozvánka, zpráva, fotografie s textem apod.), taktéž navíc
i po ukončení prezentována. Stejně tak jako doložení prezentace akce v písemné podobě (kopie webových stránek, kopie tiskoviny, vč. fotografií, s uvedením data zveřejnění).

Držitel přidělené novinářské akreditace na akci Havířovské slavnosti 2018 je oprávněn ke vstupu do vymezené press zóny před pódiem. Je umožněno dokumentovat první
tři skladby každého samostatného koncertu, nebude-li stanoveno jinak.

Akreditace neopravňuje ke vstupu do zázemí pódia, které je určeno pouze pro pohyb účinkujících a jejich doprovodu.

Žádosti o akreditace budou uzavřeny 04.09.2018.

Kontakt: cyzova@mkshavirov.cz 

Městské kulturní středisko Havířov
organizátor Havířovských slavností 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

Havířovské slavnosti 2018 se uskuteční ve dnech 7. a 8. září 2018 v areálu Městské sportovní haly v Havířově. Dvoudenní program městských slavností plný hudby
a zábavy připravilo Městské kulturní středisko Havířov.

Páteční program začíná v 16.00 hodin koncertem rockové kapely Škwor. O hodinu později Slavnosti rozproudí hvězdy současné české hudební scény, skupina Nebe, Tatbojs.a Mandrage. Páteční program ukončí slovenská stálice, populární skupina Elán.

Různorodý sobotní program je tradičně věnován návštěvníkům napříč generacemi. Strhující folklór v podání Poddukelského umeleckého ľudového súboru, unikátního dynamického instrumentálního a tanečního tělesa, které se řadí mezi reprezentanty slovenského lidového umění celý program zahájí. Sobotní podvečer svými songy osvěží nestárnoucí Michal David a skupina Lunetic.

Vrcholem sobotního programu Havířovských slavností je vystoupení zahraniční metalové kapely Epica,, dalším pak anglický popový zpěvák James Blunt. Fanoušci tohoto populárního interpreta budou mít jedinečnou možnost slyšet v Havířově jeho klasickou open air show. Sobotní program završí vystoupení finské heavy metalové skupiny Apocalyptica.

Celý den slovem provede Ondřej Sokol, Slavnosti uzavře noční ohňostroj, jehož téma bude
„Ohniví Kabáti“.

Po celé dva dny je připraven bohatý doprovodný program zábavy pro děti i dospělé: např. „Klaun Hopsalín pro děti“, známí youtubeři,  Chytrý kvíz“, zábavní zóna pohybových aktivit, v sobotu odpoledne pohádková dětská farma plná her a soutěží, tradiční klání v přetahování lanem pro pětičlenná mužská i ženská družstva. K tomu navíc spousta atrakcí lidové technické zábavy a výběr bohatého občerstvení.

Na daném projektu se finančně podílí mimo jiné i Moravskoslezský kraj.

 

INFORMACE K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU

Zakoupením vstupenky a obdržení identifikačního náramku potvrzuje návštěvník, že souhlasí s návštěvním řádem. Identifikační náramek vám upevní ostraha při vstupu do areálu, v žádném případě si jej neupevňujte sami! V PŘÍPADĚ, ŽE SI STRIP UPEVNÍ NÁVŠTĚVNÍK SÁM, MŮŽE MU BÝT PŘI BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDCE U VSTUPU ODEBRÁN Z DŮVODU ŠPATNÉHO NASAZENÍ BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ VSTUPNÉHO!!! Účastník akce bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se tento stává neplatným. Vstupem do areálu konání akce se každý návštěvník akce zavazuje, že bude v celém areálu akce, po dobu konání akce, dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád akce.

Návštěvník si je vědom, že prostor areálu může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník dále uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

1.     Vstup je povolen na základě platného identifikačního náramku.

2.     Každý návštěvník je povinen při vstupu se podrobit preventivní bezpečnostní prohlídce, která může být prováděna fyzicky, za použití detektoru kovu nebo dalším bezpečnostním nástrojem.

3.     Návštěvník je povinen se prokázat platným identifikačním náramkem po celou dobu pohybu v areálu.

4.     Platí zákaz vstupu se zvířaty, zejména psy.

5.     Organizátor si vyhrazuje právo změnit program zejména z důvodu špatných klimatických podmínek.

6.     Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebudou do areálu vpuštěny, popřípadě budou z areálu vyvedeny.

7.     Návštěvník akce je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení v areálu, udržovat pořádek, nenarušovat průběh akce a pohybovat se pouze v sektorech pro návštěvníky určených.

8.     Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů.

9.    V případě nerespektování jakéhokoliv nařízení organizátorů, je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit vstup nebo osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného.

10.    Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí. 

11.    Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.

Do areálu je zakázáno vnášet: 

 1. PET láhve a termosky
 2. jakékoliv vlastní nápoje
 3. skleněné a plechové obaly a další tříštivé materiály,
 4. omamné a psychotropní látky,
 5. spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky,
 6. profesionální audio a video zaznamenávající techniku – fotoaparáty budou přípustné pouze kompakty bez vyměnitelného objektivu,
 7. nebezpečné předměty – pyrotechnika, zbraně, pevné tyče delší než 100cm, deštníky, laserové ukazovátka a další, které by mohly být použity jako zbraně,
 8. nadměrné předměty – skládací křesla, jízdní kola, koloběžky apod.,
 9. předměty vytvářející nadměrný hluk – sirény, houkačky,
 10. předměty určené k reklamě nebo prodeji neodsouhlasené organizátorem akce,
 11. předměty, oblečení propagující rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany,
 12. bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).

 

V prostoru areálu je zakázáno:

 1. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny
 2. ničit zařízení a vybavení areálu,
 3. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál,
 4. lézt či přelézat pro obecné užívání připravené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, ohrazení závodní tratě, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
 5. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na závodní tratě či do prostoru pro návštěvníky a pódia
 6. ozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm,
 7. překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely či jiné zařízení umístěné na stadionu,
 8. maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka,
 9. používat jakékoliv bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).

PLÁNEK AREÁLU KONÁNÍ HAVÍŘOVSKÝCH SLAVNOSTÍ (areál Městské sportovní haly - rugbyové hřiště, ul. Astronautů 2)